T-163/2015 LA Javna nabavka dobara - Elektromaterijal i oprema

4.6.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

12.6.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

2.7.2015. godine
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

3.7.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

3.7.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

3.7.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

3.8.2015. godine
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke, partija 4.

28.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.

1.9.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

1.9.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 3.

1.9.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 5.