T-201/2015 LA Javna nabavka dobara - Dobra za održavanje traforadionice

11.5.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

29.5.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

3.6.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

4.6.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

4.6.2015. godine
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda