T-217/2015 LA Javna nabavka dobara - Rezervni delovi za održavanje vozila

27.4.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

8.5.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

23.7.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.

24.7.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.