T-306/2015 LA Javna nabavka usluga - Izrada investiciono-tehničke dokumentacije, studija i elaborata za investicije na EEO 10(20)kV u Ogranku Lazarevac

11.6.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

1.10.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru