T-455/2015 LA Javna nabavka usluga - Usluga održavanja vozila

24.4.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

7.7.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

7.7.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.

7.7.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 3.

7.7.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 4.

7.7.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 5.

7.7.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 6.

7.7.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 8.

7.7.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 10.

7.7.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 11.

7.7.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 14.

9.7.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 7.

9.7.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 9.

9.7.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 12.

9.7.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 13.