T-467/2015 LA Javna nabavka usluga - Transportne usluge - prevoz opreme i materijala i usluge podizanja tereta dizalicom nosivosti preko 20 tona u Ogranku Lazarevac

9.6.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija