T-614/2015 JA Javna nabavka usluga - Usluga izrade natpisa za vrata i obeležavanje parking mesta

26.5.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

29.5.2015. godine
Obaveštenje o obustavi postupka