T-626/2015 LA Javna nabavka usluga - Usluge štampanja i fotokopiranja

22.6.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

3.8.2015. godine
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke