T-639/2015 LA Javna nabavka usluga - Usluge veštačenja

30.6.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

7.8.2015. godine
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke