T-705/2015 LA Javna nabavka radova - Radovi na poslovnoj zgradi u Ljigu

20.6.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

30.6.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

16.9.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru