T-34/13 Javna nabavka dobara - rezervni delovi za vozila

22.04.2013. godine
Javni poziv

03.06.2013. godine
Obaveštenje o obustavi postupka

03.06.2013. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2. (rezervni delovi za vozila TAM i FAP)