T-37/13 Javna nabavka dobara - SKS kablovi i stubovi

22.04.2013. godine
Konkursna dokumentacija

03.06.2013. godine
Obaveštenje o obustavi u otvorenom postupku (partija 1.)

03.06.2013. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.

03.06.2013. godine
Obaveštenje o obustavi u otvorenom postupku (partija 3.)