T-39/2013 Javna nabavka usluga - Pregled i ispitivanje PP aparata i hidranata, dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija u prostorijama i objektima ED Loznica

26.04.2013. godine
Konkursna dokumentacija

02.07.2013. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

02.07.2013. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.