T-41/2013 Javna nabavka usluga - Čišćenje poslovnih objekata

07.05.2013. godine
Konkursna dokumentacija

03.06.2013. godine
Pitanje u vezi konkursne dokumentacije

03.06.2013. godine
Odgovori na pitanja u vezi konkursne dokumentacije

04.07.2013. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru