T-43/2013 Javna nabavka usluga - Limarski i farbarski radovi na vozilima ED Loznica

04.07.2013. godine
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u otvorenom postupku

08.07.2013. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru