T-46/13 Javna nabavka dobara - SKS kablovi i impregnirani stubovi

29.05.2013. godine
Konkursna dokumentacija

08.07.2013. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.

12.07.2013. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.