T-48/2013 Javna nabavka dobara - motorni benzin, dizel gorivo, auto gas (TNG) i mazivo

05.06.2013. godine
Konkursna dokumentacija

05.06.2013. godine
Dopuna konkursne dokumentacije

23.07.2013. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.

06.08.2013. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.