T-49/2013 Javna nabavka dobara - gotov beton sa prevozom

05.06.2013. godine
Konkursna dokumentacija

18.07.2013. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru