T-50/2013 Javna nabavka dobara - Ostali elektromaterijal

06.06.2013. godine
Konkursna dokumentacija

04.07.2013. godine
Pitanje u vezi postupka javne nabavke

04.07.2013. godine
Odgovor na pitanje u vezi postupka javne nabavke

24.07.2013. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru