T-51/2013 Javna nabavka usluga - Usluge restorana

06.06.2013. godine
Konkursna dokumentacija

11.07.2013. godine
Obaveštenje o obustavi postupka