T-52/2013 Javna nabavka dobara - Rezervni delovi za jugo

07.06.2013. godine
Konkursna dokumentacija

30.07.2013. godine
Obaveštenje o zaključenju ugovora