T-55/2013 Javna nabavka usluga - Ispitivanja i remonti za potrebe zaštite na radu

19.06.2013. godine
Konkursna dokumentacija

16.07.2013. godine
Pitanje u vezi konkursne dokumentacije

16.07.2013. godine
Odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumentacije

24.07.2013. godine
Obaveštenje o obustavi postupka, partija 1.

24.07.2013. godine
Obaveštenje o obustavi postupka, partija 3.

13.08.2013. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru