T-56/2013 Javna nabavka dobara - Aku-olovni članci za baterije

21.06.2013. godine
Konkursna dokumentacija

12.07.2013. godine
Pitanje i odgovor u vezi konkursne dokumentacije

09.08.2013. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru