T-57/2013 Javna nabavka dobara - Spojni elektromaterijal, metalna i PVC roba, ostali materijal i alat

28.06.2013. godine
Konkursna dokumentacija

15.07.2013. godine
Pitanje u vezi konkursne dokumentacije

19.07.2013. godine
Odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumentacije

16.07.2013. godine
Pitanje u vezi konkursne dokumentacije

15.07.2013. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

17.07.2013. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

15.08.2013. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

20.08.2013. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

20.08.2013. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 3.