T-61/2013 Javna nabavka dobara - Kafa, sokovi, pića i ostalo

20.08.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

03.10.2013. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru