T-63/2013 Javna nabavka usluga - Usluga transporta transformatora

27.08.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

18.09.2013.godine
Pitanje u vezi konkursne dokumentacije

18.09.2013.godine
Odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumentacije

22.10.2013. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru