T-64/2013 Javna nabavka usluga - Usluga servisiranja i popravke relea

28.08.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

23.10.2013. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru