T-66/2013 Javna nabavka dobara - Nabavka alata

10.10.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

18.10.2013. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

18.10.2013. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

18.10.2013. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

21.10.2013. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

23.10.2013. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

01.11.2013. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

05.11.2013. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - Ecomex

05.11.2013. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - Ecomex

17.12.2013. godine
Zahtev za zaštitu prava na Odluku o izboru najpovoljnije ponude