T-67/2013 Javna nabavka dobara - Stubovi, konzole, SKS i zamena baterija

Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

08.11.2013. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

21.11.2013. godine
Obaveštenje o obustavi postupka, P-1

26.11.2013. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.