T-69/2013 Javna nabavka dobara - Nabavka rolo vrata i materijala za izradu polica

08.11.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

11.12.2013. godine
Obaveštenje o obustavi postupka JN