T-73/2013 Javna nabavka dobara - Nabavka rolo vrata i materijala za izradu polica

17.12.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

17.01.2014. godine
Obaveštenje o obustavi postupka