T-74/2013 Javna nabavka dobara - Nabavka auto guma, materijala i opreme za održavanje vozila

19.12.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

10.01.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

04.02.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

04.02.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.