T-127/2014 LO Javna nabavka dobara - Ostali elektromaterijal i ostali sitan inventar i alat u ogranku Loznica

18.9.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

26.9.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

29.9.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

10.10.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

10.10.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

21.10.2014. godine
Obaveštenje o obustavi postupka, partija 2.