T-127/2014 LO Javna nabavka dobara - Ostali elektromaterijal i ostali sitan inventar i alat u ogranku Loznica

29.10.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

31.10.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

19.11.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

26.11.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

13.1.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.