T-149/2014 LO Javna nabavka dobara - Materijal za bravarsku radionicu u Ogranku Loznica

27.8.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

1.10.2014. godine
Obaveštenje o obustavi postupka