T-170/2014 LO Javna nabavka dobara - Rezervni delovi za održavanje vozila u Ogranku Loznica

27.06.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

21.07.2014. godine
Pojašnjenje konurske dokumentacije

21.07.2014. godine
Pojašnjenje konurske dokumentacije

19.8.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

21.8.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.