T-181/2014 LO Javna nabavka dobara - Gorivo i mazivo u Ogranku Loznica (Benzin BMB 95, Evrodizel i TNG za poslovnicu Ljubovija)

09.04.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

17.04.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije