T-223/2014 LO Javna nabavka dobara - Elektromaterijal i oprema

15.7.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

22.7.2014. godine
Izmena konkursne dokumentacije

19.9.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.

25.9.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

25.9.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 3.

25.9.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 4.

25.9.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 5.