T-224/2014 LO Javna nabavka dobara - Ostali elektromaterijal

18.7.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

23.9.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

24.9.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.