T-328/2014 LO Javna nabavka usluga - Geodetske usluge u postupku legalizacije objekata

30.04.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

24.06.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru