T-348/2014 LO Javna nabavka usluga - Usluga izrade projekata u postupku legalizacije objekata

3.9.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

21.10.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru