T-668/2014 LO Javna nabavka usluga - Geodetske usluge i usluge izrade dokumentacije na teritoriji Ogranka Loznica

12.05.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

14.05.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

24.07.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

24.07.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.