T-73/2014 LO Javna nabavka dobara - Oprema za personalne računare i računarske periferije. Oprema za neprekidno napajanje

8.10.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

8.12.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

15.12.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.