T-34/2015 LO Javna nabavka dobara - Sitan materijal za održavanja mernih mesta

19.5.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

1.6.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

2.6.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

9.6.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacija

11.6.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

28.7.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru