T-123/2015 LO Javna nabavka dobara - Elektromaterijal i oprema

9.6.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

21.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.

21.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 5.

21.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 7.

21.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 9.

2.9.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

2.9.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 8.

2.9.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 3.

2.9.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 4.

2.9.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 6.