T-139/2015 LO Javna nabavka dobara - Nameštaj za Ogranak Loznica

23.6.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

8.7.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

2.9.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru