T-154/2015 LO Javna nabavka dobara - Elektromaterijal i oprema

4.6.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

30.6.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

3.7.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

17.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.

17.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 6.

17.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 7.

17.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 8.

17.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 10.

21.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

21.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 3.

21.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 4.

27.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 5.

27.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 9.