T-192/2015 LO Javna nabavka dobara - Elektromaterijal i oprema

15.5.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

28.7.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 3.

28.7.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.

29.7.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

29.7.2015. godine
Obaveštenje o obustavi postupka, partija 4.