T-218/2015 LO Javna nabavka dobara - Rezervni delovi za održavanje vozila

8.5.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

8.7.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.

8.7.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.