T-228/2015 LO Javna nabavka dobara - Gorivo i mazivo

17.4.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

20.4.2015. godine
Ispravka javnog poziva za podnošenje ponuda

29.5.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru